Børn under 16 år kan som udgangspunkt kun deltage på stævnet sammen med en aktivt deltagende forælder/bedsteforælder. Tilmelding sker ved at udfylde den elektroniske tilmelding. På denne skal oplyses, hvilken voksen barnet deltager sammen med.

Såfremt den voksne kommer på venteliste, kommer barnet også på venteliste, og såfremt den voksne senere må melde afbud, gælder afbuddet også barnet. Bestyrelsen vil dog i konkrete tilfælde efter ansøgning kunne dispensere fra ovenstående.
Desværre vil det ikke i alle tilfælde være muligt også at tilbyde plads til barnet, selv om den voksne senere kan tilbydes plads.

Børn på 6-13 år kan deltage i børneorkestret. Læs mere under BØRNEORKESTER.

Børn kan endvidere tilmeldes stævnets almindelige orkestre på samme vilkår som de voksne. Barnet forventes i så fald at have et niveau, der matcher stævneniveauet og kunne deltage i prøver og instruktion på lige fod med de voksne. 

NB Det er forældrenes/bedsteforældrenes ansvar, at børnene kan sove trygt om natten, også hvis det medfører, at de voksne må opholde sig på værelset i de sene aftentimer. Det er ikke et hensyn, der går forud for andre hensyn i værelsestildelingen.