Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

Samrådet består af pt 19 landsdækkende og regionale organisationer, der på amatørniveau beskæftiger sig med musik, sang, foto, illustration og litteratur. Tilsammen repræsenterer medlemsorganisationerne mere end 60.000 aktive amatører, hvoraf halvdelen er børn og unge.

Musisk Center Danmark, MCD

MCD er en paraplyorganisation, der skal skabe aktivitetscentre for udvikling af amatørmusikken i Danmark. Det første center er Musisk Center Askov.

Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS

DFS er en paraplyorganisation for 33 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale.

Musik Oplysningsforbund, MOF

MOF er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF blev oprettet i 1967, er upolitisk og drives af folk med en musisk baggrund.

Dansk Amatør-Orkesterforbund, DAO

DAO er en landsorganisation, der har brass bands og harmoniorkestre som medlemmer.

Musik & Ungdom

Musik & Ungdom er en projektorganisation, der arbejder for at fremme børn og unges muligheder i den danske musikkultur.

Danske Orkesterdirigenter, DO

DO er en landsforening for dirigenter og instruktører, der beskæftiger sig med eller har interesse for den instrumentale amatørmusik.