Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS

Samrådet består foreløbig af de to paraplyorganisationer DATS (Dansk Amatør Teater og Scenekunst) og Amatørmusik Danmark, men andre kunstarter kan komme til, fx foto, billedkunst, litteratur o.lign. Tilsammen repræsenterer medlemsorganisationerne mere end 60.000 aktive amatører, hvoraf mange er børn og unge.

AKKS deltager i det europæiske netværk, Amateo, der arbejder for ”aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter”.

Amatørmusik Danmark

DAOS er medlem af Amatørmusik Danmark - den paraplyorganisation, der repræsenterer den samlede danske amatørmusik og er medlem AKKS. For tiden er der 16 landsdækkende organisationer medlemmer, både kor og forskellige orkestertyper, der synger og spiller i alle genrer. Desuden er organisationer som fx Danske Orkesterdirigenter, Danske Korledere og Musik og Ungdom medlem af Amatørmusik Danmark.

Musisk Center Danmark, MCD

MCD er en paraplyorganisation, der skal skabe aktivitetscentre for udvikling af amatørmusikken i Danmark. Det første center er Musisk Center Askov.

Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS

DFS er en paraplyorganisation for 33 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale.

Musik Oplysningsforbund, MOF

MOF er amatørernes eget oplysningsforbund. MOF blev oprettet i 1967, er upolitisk og drives af folk med en musisk baggrund.

Nordisk Orkestermusik Union, NOMU

DAOS er medlem af NOMU; der er en nordisk sammenslutning af landsdækkende organisationer for amatørorkestre. NOMU repræsenterer ca. 110.000 medlemmer i de nordiske lande.

Samarbejdspartnere

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS
www.akks.dk

Amatørmusik Danmark
www.amatørmusik.dk

Musisk Center Danmark, MCD
www.musiskcenter.dk

Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS
www.dfs.dk

Musisk Oplysningsforbund, MOF
www.mof-dk.dk

NOMU
www.nomu.nordiskmusikunion.org

Amateo
www.amateo.org