Repræsentantskabet er DAOS' øverste myndighed. Repræsentantskabet afholder i henhold til vedtægterne ordinært møde en gang årligt, senest 15. april.
Alle medlemsorkestre opfordres til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmødet, og desuden inviteres alle personlige medlemmer af DAOS.
På repræsentskabsmødet gennemgås årsberegning og regnskab, og der tages stilling til budget, kontingentstørrelse og eventuelt andet vedrørende organisationens generelle virke.

Den daglige ledelse af DAOS varetages af en bestyrelse, som vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Næste repræsentantskabsmøde afholdes i foråret 2022, senest den 15. april.