Lørdag den 27. februar 2021 holdt DAOS ordinært repræsentskabsmøde online via Zoom

Referat af repræsentantskabsmøde 2021

Årsberetning 2020

Bilag 1 DAOS regnskab 2020 revideret og underskrevet

Bilag 1A DAOS regnskab 2020 bemærkninger

Bilag 2 DAOS budget 2021-22

Bilag 3 DAOS medlemsorkestrenes koncerter i 2020

Bilag 4 DAOS medlemsorkestre 2020

Bilag 5 Nodearkivets udlån 2020