Lørdag d. 23. marts 2019 holdt DAOS ordinært respræsentskabsmøde i København

Referat af repræsentantskabsmøde 2019

Årsberetning 2018

Koncertoversigt 2018

Årsregnskab 2018 og budget 2019

Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april 2020.