Lørdag d. 10. marts 2018 holdt DAOS ordinært respræsentskabsmøde i København

Referat af repræsentantskabsmøde 2018

Årsberetning 2017

Bilag 1 Årsregnskab 2017

Bilag 2 Budget 2018 og 2019

Bilag 3 Ejvin Andersens Mindefond regnskab 2017

Bilag 4 Medlemsorkestre 2017

Bilag 5 Koncertoversigt 2017

Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april 2019.