Referat af repræsentantskabsmøde 2017

Nye vedtægter fra 2017

Beretning 2016

Bilag 1 til beretning 2016 - medlemsorkestre

Bilag 2 til beretning 2016 - regnskab 2016 og budget 2017

Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april 2018.