Referat af repræsentantskabsmøde 12. marts 2016

Årsberetning 2015

Bilag 1: Medlemsorkestre

Bilag 2: Regnskaber 2015 og budget 2016

NB
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. juni 2016