I forbindelse med de mange administrative ændringer der er sket i konsekvens af nedlæggelsen af DAM, blev der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. december 2016 vedtaget ændring i kontingentstrukturen til DAOS.
Det medfører blandt andet, at det i fremtiden ikke er et krav, at deltagere på stævner og kurser er medlemmer af DAOS, men der vil til gengæld være ret betydelige rabatter til personlige medlemmer. Læs nærmere herom i "Indstiling om ændrig kontingentstørrelse og struktur.

Indkaldelse med dagsorden

Indstilling om ændring af kontingentstørrelse og struktur

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde