Søndag den 13. marts 2022 holdt DAOS ordinært repræsentskabsmøde online via Zoom.

Referat af repræsentantskabsmøde 2022

Årsberetning 2021

Bilag 1 DAOS medlemsfordele for orkestre januar 2020

Bilag 2 DAOS medlemsfordele for personlige medlemmer januar 2020

Bilag 3 DAOS medlemsorkestre 2021

Bilag 4 DAOS medlemsorkestrenes koncerter i 2021

Bilag 5 DAOS Revisorgodkendt regnskab 2021

Bilag 6 DAOS budget 2022-2023