Lørdag d. 29. februar 2020 holdt DAOS ordinært repræsentskabsmøde i København

Referat af repræsentantskabsmøde 2020

Årsberetning 2019

Bilag 1 Medlemsfordele orkestre

Bilag 2 Medlemsfordele personlige medlemmer

Bilag 3 Medlemsorkestre 2019

Bilag 4 Koncertoversigt 2019

Bilag 5 Regnskab 2019 godkendt

Bilag 6 Budget 2020 og 2021 

Næste ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april 2021.