nyorgD. 22. september 2019 fik vi en ny paraplyorganisation for amatørmusikken, da Amatørmusik Danmark blev stiftet på et stiftende repræsentantskabsmøde i Odense. Den er en af søjlerne i AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd), der også omfatter amatørteatre mm. AKKS forventes at blive omstruktureret ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 30.november i år, og her sidder DAOS’ formand Dina Gelfer-Jørgensen i bestyrelsen. Efter omstruktureringen kommer AKKS til at skifte navn, og indtil da kaldes denne overordnede organisation for ”Paraplyen”.

Amatørmusik Danmarks formål er bl.a. at give amatørmusikken et samlet ansigt udadtil og at være et talerør over for myndighederne og offentligheden i det hele taget, sådan som det er formuleret i vedtægterne:
1. At fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer.
2. At fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
3. At fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning.
4. At repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i ”Paraplyen”

Til forskel fra det tidligere DAM skal Amatørmusik Danmark ikke fordele støttemidler fra Statens Kunstfond, men alene styrke samarbejdet blandt amatørmusikere. Derfor er det vigtigt at alle genrer er omfattet, og de nuværende medlemsorganisationer dækker heldigvis også meget bredt: DAOS og DAO (Dansk Amatør Orkesterforbund for brassbands og harmoniorkestre) er selvfølgelig med, og sangerne er repræsenteret ved fx KOR 72, Danske Folkekor, Visens Venner og SYNG. Desuden deltager ORA for den rytmiske musik og Spillemandskredsen for folkemusikken. Af andre medlemmer kan nævnes Landsgardeforeningen og Musik og Ungdom.

Bestyrelsen består af:
formand: Jonas Viggo Pedersen fra Dansk Amatør Orkesterforbund
næstformand: Jesper Krüger fra Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere
Lone Ebbesen fra Dansk Amatørorkester Samvirke
Anders Hamming fra KOR72
Benjamin Hansen fra Landsgardeforeningen.

Der er ordinært repræsentantskabsmøde d. 1.maj 2020, hvor Jonas og Benjamin er på valg. De tre andre er valgt for 2 år.

Læs mere her

Link til vedtægterne her.