DAOS administrerer Ellen Wulffs Mindefond til fordel for amatørmusikken. Fonden har en mindre kapital, der er bundet og investeret, og kan anvende det meget begrænsede udbytte herfra til tilskud til amatørmusikken i Danmark, først og fremmest DAOS' virksomhed.

Det skal bemærkes, at fonden ikke yder støtte til følgende formål:
• Ansøgninger fra kor
• Ansøgninger om tilskud til uddannelsesformål
• Ansøgninger om instrumentkøb
• Ansøgninger fra professionelle musikere/sangere
• Ansøgninger om tilskud til studieindspilninger/produktion af CD/EP m.v.

Fonden yder kun undtagelsesvist støtte til enkeltstående orkestres aktiviteter.

Fonden ledes af en bestyrelse udpeget af DAOS, og i bestyrelsen sidder pr. 12. september 2017 Dina Gelfer-Jørgensen (formand), Louise Broch og Susanne Østergaard.

Det er i vedtægternes § 4 fastsat, hvilke formål fonden kan støtte.

Fra og med 2018 behandles ansøgninger til Ellen Wulffs Mindefond to gange om året. Det betyder, at man skal søge enten inden 1. maj eller inden 1. november, for at få sin ansøgning behandlet hurtigt. En ansøgning indsendt f.eks. 15. november vil som følge heraf først kunne påregnes behandlet efter 1. april året efter.

Ansøgninger, der indsendes efter arrangementet afholdelse, behandles ikke. Ligeledes vil der blive givet administrativt afslag til de ansøgninger, der falder uden for de formål, fonden støtter.
Det henstilles, at ansøgninger indsendes digitalt og indeholder budget for den planlagte aktivitet.

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, kan DAOS’s formand kontaktes.

Ansøgninger sendes til DAOS' formand Dina Gelfer-Jørgensen på mail formand@daos.dk.
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Svar på ansøgning gives pr. mail, hvorfor en mailadresse bedes oplyst i ansøgningen.