Ny bestyrelse april 2024

Ny bestyrelse for DAOS

På repræsentantskabsmødet lørdag den 6. april blev der valgt tre nye medlemmer ind i bestyrelsen: Charlotte Borchorst Faurschou, Grete Granerud og Trine Bruun Sørensen. Tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og tre blev valgt i 2023 for en periode på to år.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Charlotte Borchorst Faurschou som formand, og hun overtager posten efter Dina Gelfer-Jørgensen.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Charlotte Borchorst (formand)

Knud Ebbesen (næstformand)

Pia Sverdrup-Jensen (kasserer)

Louise Broch (sekretær)

Anita Blæsbjerg

Peder Krabbe

Janus Juul Bojsen-Møller

Grete Granerud

Trine Bruun Sørensen

Dina Gelfer-Jørgensen, Louise Bouquin, Susanne Østergaard og Stine Thyssen er trådt ud af bestyrelsen, og repræsentantskabet takkede dem for deres indsats. Især fik Dina anerkendelse for sit engagement som bestyrelsesmedlem i 14 år og som formand siden 2013. DAOS har udviklet sig meget positivt gennem hendes formandsperiode, og det var hendes ihærdighed og dedikation, der gjorde det muligt at gennemføre den markante jubilæumskoncert i januar måned med opførelsen af Mahlers 2. symfoni i Odense Koncerthus.